• Pedagog

  ewa wilczewska

  mgr inż. Ewa Wilczewska

  Kontakt z pedagogiem:    ewa.wilczewska@zychlin.edu.pl

  Program Wychowawczo-Profilaktyczny – 2018/2019

  DYŻUR PEDAGOGA SZKOLNEGO  2018/2019

  DZIEŃ TYGODNIA DYŻURY DLA RODZICÓW
  PONIEDZIAŁEK 10:30 – 14:30
  WTOREK 10:00 – 14:00
  ŚRODA 9:00 – 13:00
  CZWARTEK 9:00 – 13:00
  PIĄTEK 8:00 12:00

  „Szkoła powinna dążyć do tego,by młody człowiek opuszczał ją jako harmonijna osobowość, a nie jako specjalista”
  Albert Einstein

  Plan pracy pedagoga  2018/2019

  SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

  Program profilaktyki w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych im. Fryderyka Chopina w Żychlinie jest wynikiem diagnozy, w której uwzględniono potrzeby rozwojowe uczniów, potrzeby wynikające ze specyfiki środowiska szkoły oraz przemian społeczno – ekonomicznych w kraju.

   Pomoc psychologiczno-pedagogiczna