• Pedagog

  ewa wilczewska

  mgr inż. Ewa Wilczewska

  Kontakt z pedagogiem:    ewa.wilczewska@zychlin.edu.pl

   

  DYŻUR PEDAGOGA SZKOLNEGO  2016/2017

  DZIEŃ TYGODNIA DYŻURY DLA RODZICÓW
  PONIEDZIAŁEK 9:00 – 13:00
  WTOREK 8:00 – 12:00
  ŚRODA 8:00 – 12:00
  CZWARTEK 8:00 – 12:00
  PIĄTEK 8:00 12:00

  „Szkoła powinna dążyć do tego,by młody człowiek opuszczał ją jako harmonijna osobowość, a nie jako specjalista”
  Albert Einstein

  SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

  Program profilaktyki w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych im. Fryderyka Chopina w Żychlinie jest wynikiem diagnozy, w której uwzględniono potrzeby rozwojowe uczniów, potrzeby wynikające ze specyfiki środowiska szkoły oraz przemian społeczno – ekonomicznych w kraju.

   Pomoc psychologiczno-pedagogiczna