• Rekrutacja 2020/2021, Dokumenty do pobrania,

  NIE MA NABORU ELEKTRONICZNEGO !!!

  Poniższe dokumenty należy pobrać,wypełnić i przywieźć

  do sekretariatu szkoły w godz. 7:30 do 15:00.

  Uwaga: Jeśli nie możesz pobrać dokumentów – zmień przeglądarkę!!!

   

     Podanie do szkoły

     Kwestionariusz osobowy kandydata

     PODANIE INTERNAT

      Podanie do szkoły policealnej

  Rekrutacja 2020/21

  Terminy rekrutacji określone przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty obowiązujące przy naborze na rok szkolny 2020/2021 roku.

  Terminy do godziny zadania – czynności
  od 11.05. 2020
  (poniedziałek)do 23.06.2020
  (wtorek)
  15.00 Kandydat składa dokumenty w siedzibie szkoły – brak naboru elektronicznego
  ZSEU  przyjmuje dokumenty od kandydatów do poszczególnych oddziałów zgodnie z poniższą listą:a) podpisane podanie – (wzór podania można pobrać ze stony internetowej zychlin.edu.pl),b) orzeczenie lekarskie (szkoła wydaje skierowanie do lekarza do 14 lipca),c) trzy fotografie (30 x 42mm) (z imieniem i nazwiskiem na odwrocie),d) ewentualne orzeczenia, zaświadczenia, opinie
  od
  26.06. 2020(piątek)
  do
  30. 06. 2020
  (wtorek)
  15.00 Kandydat dostarcza dokumenty do szkoły ZSEU

  – świadectwo ukończenia szkoły
  – zaświadczenie  wynikach egzaminu ósmoklasisty

  13.07.2020
  (poniedziałek)
  10.00 ZSEU ogłasza listy kandydatów
  zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do ZSEU
  (kandydat zapoznaje się z wynikami naboru, dostarcza brakujące dokumenty i odbiera skierowanie do lekarza o ile nie zostało wydane wcześniej)
  do 24.07.2020
  (środa)
  15.00 Kandydat dostarcza oryginały
  (o ile nie zostały złożone wcześniej)
  – świadectwa ukończenia szkoły
  – i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz karty zdrowia
  21 lipca 2020

  (wtorek)

  godz. 13.00 ZSEU  podaje  oficjalną listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
  Rekrutacja uzupełniająca W Szkole prowadzona jest rekrutacja uzupełniająca
  – do oddziałów, w których są wolne miejsca – przyjmowanie od kandydatów oryginałów dokumentów

   

  Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na terenie województwa wielkopolskiego, na rok szkolny 2020/2021, w tym terminy składania dokumentów:

  do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych, tj.

  • liceum ogólnokształcącego,
  • technikum,
  • branżowej szkoły I stopnia, w tym do branżowej szkoły I stopnia, w której zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się 1 lutego 2021 r.
  • klas wstępnych w publicznych szkołach ponadpodstawowych

  przedstawia załącznik nr 1,

  na semestr pierwszy:

  • klasy pierwszej publicznej branżowej szkoły II stopnia, w tym do branżowej szkoły II stopnia, w której zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się 1 lutego 2021 r.
  • klasy pierwszej publicznej szkoły policealnej, w tym do szkoły policealnej, w której zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się 1 lutego 2021 r.

  przedstawia załącznik nr 2,

  do klas pierwszych:

  • publicznej szkoły podstawowej dla dorosłych, w tym do szkoły podstawowej dla dorosłych, w której zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się 1 lutego 2021 r.,
  • publicznego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, w tym do liceum ogólnokształcącego, w którym zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się 1 lutego 2021 r.

  przedstawia załącznik nr 3.

  Załączniki

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Zapraszamy do zapoznania się z zarządzeniami dotyczącymi terminówrekrutacji  na rok szkolny 2019/2020.