• Dyrektorzy

  1. Piechnik Bolesław – kierownik szkoły – 01.06.1959-31.08.1961

  2. Lenda Ludwik – kierownik szkoły – 01.09.1961-31.08.1968

  3. Pipczyńska Elżbieta – dyrektor – 01.09.1965-15.12.1976

  4. Włodarczyk Józef –z-ca dyrektora – 01.09.1974-1976

  5. Zagórowski Wiesław – dyrektor – 15.01.1976-31.08.1987

  6. Janasek Henryk – dyrektor – 01.09.1987-30.09.2005

  7. Matczak-Gaj Anna – dyrektor – 01.10.2005 – nadal