• SOC – Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo

   

   

   

   

   

  W dniu 03 marca 2021 przystąpiliśmy do wspólnoty SOC – Szkół Odpowiedzialnych Cyfrowo. To projekt z Fundacji Dbam o Mój Zasięg,  dla wszystkich szkół podstawowych i ponadpodstawowych w Polsce, którego głównym celem jest wspólna praca zmierzająca do przygotowania uczniów, nauczycieli i rodziców do bezpiecznego, higienicznego i kreatywnego korzystania z zasobów sieci. W społeczności szkół zrzeszonych w projekcie poszukujemy równowagi między światem cyfrowym i tym rzeczywistym. Nauczyciele, rodzice i uczniowie biorą udział w przedsięwzięciach dotyczących problemowego używania gier cyfrowych przez młodzież, szkoleniach i wolontariacie.