• KONKURS PLASTYCZNY

  9 grudnia 2020

  „PRAWA DZIECKA”

   

  Celem Konkursu jest uświadomienie i informowanie dzieci i młodzieży o prawach, jakie im przysługują oraz do kogo mogą się zwrócić, jeśli ktoś te prawa narusza.

  Zadaniem uczestnika jest wykonanie autorskiego plakatu na temat praw dziecka w dowolnej technice plastycznej (rysunek, malarstwo, wyklejanka, collage, komiks itp.) na formacie papieru min. A3 (kartka dużego bloku).

  Zadbajcie o oryginalność i atrakcyjność graficzną pracy! 😊

  Plakat(skan lub zdjęcie pracy) należy dostarczyć/dosłać dobiblioteki szkolnej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 grudnia (poniedziałek).

   

  Organizatorem Konkursu jest Biuro Rzecznika Praw Dziecka w Warszawie.

   

  Informacji o Konkursie udziela: Magdalena Śliwińska