• „Logistyka dla technika”

    29 czerwca 2020

    Uczniowie technikum spedycyjnego podczas nauki zdalnej brali ud

    ział w programie edukacyjnym „Logistyka dla technika” organizowanym przez Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu, który polegał na cyklicznej transmisji webinarów z wybranych zagadnień logistycznych oraz o praktycznym wykorzystaniu prezentowanej wiedzy w praktyce. Po wykładzie można była zadawać pytania do eksperta na czacie i rozw

    iązywać quizy. Uwieńczeniem całego cyklu był wykład na temat trendów i innowacji w branży TSL.