• Harmonogram egzaminów

  20 maja 2020

  Proszę zapoznać się

  z Harmonogramem egzaminów w sesji czerwiec – lipiec 2020 r. 

  w Zespole Szkół Ekonomiczno – Usługowych im. F. Chopina w Żychlinie

  HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM

  Tabela z Harmonogramem egzaminów w sesji czerwiec – lipiec 2020 r. w Zespole Szkół Ekonomiczno – Usługowych im. F. Chopina w Żychlinie znajduje się również w zakładce Egzaminy: 

  Terminy Egzaminu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe 2019