• OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY na projekt kartki pocztowej pt.”JESTEŚMY POLAKAMI”

  5 lutego 2020

          Zapraszamy wszystkich chętnych uczniów do udziału w konkursie plastycznym organizowanym przez Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu ma projekt kartki pocztowej pt.”JESTEŚMY POLAKAMI”.
  Prace konkursowe powinny być wykonane na papierze technicznym, jednostronnie. Format prac jest dowolny (np. A3, A4, A5, B5). Praca konkursowa powinna zawierać treści nawiązujące do tematu konkursu. Technika wykonania prac: ołówek, kredka, flamaster, farba.Prace konkursowe należy złożyć do dnia 13 lutego w bibliotece szkolnej.
   Ogólnopolscy organizatorzy przewidują dyplomy, nagrody niespodzianki, a także nie wykluczają wydania owych kartek pocztowych 🙂
  Wszelkie pytania prosimy kierować do Pani Magdaleny Śliwińskiej lub Pani Kingi Łajdeckiej.
  Zapraszamy