• Szkolny Konkurs historyczno-humanistyczny

  21 stycznia 2020

       Szkolny  Konkurs historyczno-humanistyczny

      „Dzieje Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych

        w świetle wydarzeń w kraju, regionie i Żychlinie”.

   

  Drodzy uczniowie,

  nasza szkoła w tym roku świętuje piękną i niezwykłą rocznicę 60-lecia powstania i kształcenia. Właśnie w roku szkolnym1959/1960 została utworzona i rozpoczęła działalność jako Szkoła  Rolnicza I stopnia z jednym, dwoma oddziałami klasowymi. Jej  początki splatały się z ciężkimi czasami powojennymi oraz odbudowy  naszego kraju i regionu.  Tak jak nasz kraj i region przeobrażał się, rozwijał gospodarczo i społecznie, tak przemiany zachodziły w obecnym Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych. Powstał, żeby stworzyć okolicznej młodzieży warunki do nauki w zawodzie rolnika, a dziś prowadzi wszechstronną działalność edukacyjną, dbając o rozwój zawodowy, a wraz z nim  intelektualny przyszłego absolwenta. Dlatego warto zainteresować się dziejami naszej szkoły i wziąć udział w konkursie. Z tej okazji została przygotowana oferta konkursu historyczno-humanistycznego. Celem tego przedsięwzięcia  jest wzbogacenie wiedzy o szkole, Żychlinie, Polsce i poszerzenie umiejętności kluczowych uczestników.

  Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie historyczno-humanistycznym:

  „Dzieje Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych  w świetle wydarzeń w kraju, regionie i Żychlinie”.

  Regulaminy konkursu poniżej.

  Dyrektor ZSEU w Żychlinie

  mgr inż. Anna Matczak-Gaj

  Konkurs sprawdzający wiedzę i umiejętności

  Regulamin

  Cele  konkursu:

  Popularyzowanie wśród młodzieży wiedzy historyczno-regionalnej.

  Wzbogacenie wiedzy o szkole, Żychlinie, Polsce.

  Poszerzenie umiejętności łączenia wielkich wydarzeń historycznych z własnym regionem.

  Tematyka :

  Tematyka konkursu obejmuje wydarzenia w Polsce, Żychlinie i ZSEU w okresie 1959-2020.

  Zasady:

  Konkurs przebiega w formie testu sprawdzającego wiedzę i umiejętności, obejmuje powyższą tematykę.

  Literatura:

  1. Podręcznik historii dla szkół ponadgimnazjalnych.
  2. Jacek Wojciechowski, „Girlandy”, str. 443-461.
  3. Krzysztof Gorczyca, „Żychlin pod Koninem”, str.79-161.
  4. Zbigniew Gajewski, „Od Szkoły Rolniczej I stopnia do ZSEU”.

   

  Termin konkursu:

    25 luty 2016 r. godz. 10.40

      Miejsce przeprowadzenia konkursu :

  Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych im. F. Chopina w Żychlinie

  1. Parkowa 2 – Kompleks Sportowo-Dydaktyczny, sala C

       Zgłoszenia należy dostarczyć do biblioteki szkolnej.