• Dzień Patrona

    3 marca 2013

    1 marca 2013 r.  w Zespole Szkół Ekonomiczno- Usługowych w Żychlinie, obchodziliśmy Święto Patrona.  Uroczystość była doskonałą okazją do nagrodzenia wyróżniających się uczniów naszej szkoły.  Uczniowie otrzymali nagrody za działalność społeczną, osiągnięcia sportowe, wolontariat. Ponadto uczniom, przebywającym w Turyngii na praktyce zawodowej, w ramach projektu „Wykształcony kulturowo gastronom, hotelarz oraz pracownik obsługi turystycznej”, zostały wręczone przez pana dr Manfreda Millera- niemieckiego koordynatora programu „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo” w ramach EFS -Program Operacyjny Kapitał Ludzki  – certyfikaty ukończenia praktyk. Uroczystość uświetnił pokaz artystyczno- sportowy  przygotowany przez uzdolnioną młodzież naszej szkoły. Po występie goście zostali zaproszeni na bankiet przygotowany przez uczniów pionu żywieniowego i hotelarskiego pod kierunkiem nauczycieli przedmiotów zawodowych.