• ” Żychlin w górę i – górą ! „

    14 stycznia 2020

        Zespół Szkół Ekonomiczno – Usługowych im. Fryderyka Chopina w Żychlinie górą ! W Rankingu Liceów i Techników ” Perspektywy ” 2020 pion klas technikum uplasował się na 12 miejscu w Wielkopolsce i 121 w kraju. Uzyskał tym samym tzw. Srebrną Tarczę. Warto dodać, że w roku 2019 ZSEU zajął w Wielkopolsce 25 miejsce, w Polsce zaś uzyskał 301 lokatę. To wspaniały awans potwierdzający profesjonalizm nauczycieli i pasję uczniów. Dodatkowym powodem satysfakcji jest znalezienie się wśród 200 Szkół Olimpijskich, których Ranking opracowała Fundacja.

    W skład Kapituły Rankingu wchodzą: profesorowie wyższych uczelni, przedstawiciele komitetów olimpiad przedmiotowych i MEN – u, dyrektorzy OKE, a także prezes Fundacji ” Perspektywy „. Ustalając miejsca w tabelach rankingowych brali oni pod uwagę : sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matur z przedmiotów obowiązkowych i zawodowych, a także wyniki egzaminów zawodowych.

       Sukces pionu techników nie wziął się znikąd. To efekt nowatorskiej pracy dydaktycznej i wychowawczej. Nauczyciele rozbudzają aktywność uczniów. Prezentują zawodowstwo godne najwyższego szacunku. Pokazują, że szkole  zależy na znakomitym wykształceniu uczniów. Tym samym inspirują  młodych ludzi do wytężonej pracy zwieńczonej laurami .

    Potwierdzeniem jakości działań pedagogów ZSEU jest także stale rosnąca liczba uczniów żychlińskiej szkoły.