• „Pomagasz innym – rozwijasz siebie”

    19 lutego 2013

    Szkolenie wolont97073ariuszy w internacie.

    Młodzież z internatu, która chce pomagać innym, wzięła udział w szkoleniu „Dlaczego warto zostać wolontariuszem?” zorganizowanego przez Fundację im.

    Spotkanie odbyło się 12.02.2013r. w trakcie, którego wychowankowie   dowiedzieli się między innymi o formach,  prawnych aspektach  oraz korzyściach jakie  wynikają z pracy w wolontariacie.

    Szkolenie jeszcze bardziej zwiększyło motywację uczniów do, tego aby swój czas wolny poświęcać potrzebującym i zostać aktywnym wolontariuszem.