• „Czas na śniadanie” – konkurs

  21 listopada 2019

  W dniu 3 grudnia 2019r. odbędzie się finał konkursu „Czas na śniadanie”. Konkurs  odbędzie się w formie happeningu śniadaniowego o godz. 8:50-9:35 w sali 06.

  Uczniowie przygotowują prace w dwóch kategoriach:

  1. Plakat „Boxed breakfast a piramida zdrowia” będzie oceniany według następujących kryteriówa) zgodność z wymogami formalnymi:

  – format: brystol A0 (100×70)

  –  technika: dowolna (rysunek, malarstwo, grafika, wyklejanka, zastosowanie elementów  przestrzennych itp)

  – opis pracy na odwrocie: tytuł, autor, klasa, szkoła.

  – oryginalność przekazania treści.

       2. „Śniadanie pudełkowe” będzie oceniane według kryteriów:

  • zawiera produkty znajdujące się w Piramidzie zdrowia,
  • sporządzone na zimno, łatwe do zapakowania,
  • śniadanie posiada opis, sporządzony w wersji drukowanej, opis należy wykonać w programie WORD z wykorzystaniem grafiki na arkuszu A4.
  • jest estetycznie podane.

  Na zwycięzców czekają nagrody.

  Najciekawsze i poprawne merytorycznie prace zostaną przedstawione społeczności szkolnej.

  Organizatorzy konkursu: Elżbieta Sell, Maria Romańczuk, Magdalena Śliwińska

  Regulamin konkursu