• Uczciliśmy pamięć ofiar I i II wojny światowej

    1 listopada 2019

    W odpowiedzi na apel MEN uczniowie klasy IV TŻiUG wzięli udział 25 października 2019 roku w wycieczce edukacyjnej do Konina poświęconej Pamięci Ofiar Walki o Niepodległość oraz II wojny światowej. Rozpoczęliśmy od Krzyża na Wale Tarejwy. Tutaj uczniowie zapoznali się z okolicznościami egzekucji kapelana wojska E. Taczanowskiego O.K. Maksymiliana Tarejwy. Następnie udaliśmy się na Plac Wolności, gdzie wysłuchaliśmy krótkiego wykładu pana Zbigniewa Gajewskiego, dotyczącego tragedii jaka wydarzyła się  w Koninie 11 listopada 1918 roku i 22 września 1939 roku. Ostatnim miejscem, które odwiedziliśmy był Pomnik Pamięci znajdujący  się za Parkiem im F. Chopina przy ul. Nadrzecznej. Po uprzątnięciu terenu wokół  obeliska uczestnicy wysłuchali krótkiego wystąpienia dotyczącego egzekucji dokonanej przez Niemców na 56 mieszkańcach  regionu konińskiego w czasie II wojny światowej. W każdym z tych miejsc uczniowie zapalili znicze i minutą ciszy oddali cześć poległym. Wycieczka została zorganizowana przez Krystynę Gajewską przy współpracy z Andrzejem Midorem.