• LEKCJA DEMOKRACJI W ZSEU

  8 października 2019

  8 pażdziernika w ZSEU uczniowie uczestniczyli w lekcji demokracji.
  We wrześniu w naszej szkole miała miejsce kampania wyborcza kandydatów do Prezydium Samorządu Uczniowskiego. Były plakaty, ulotki, hasła i obietnice przedwyborcze. Ukoronowaniem akcji były dzisiejsze wybory. W lokalu wyborczym, zorganizowanym w holu kompleksu dydaktyczno-sportowego, w głosowaniu tajnym, bezpośrednim i powszechnym, wyłoniono samorządową reprezentację szkoły. Każdy uczeń otrzymywał  kartę wyborczą i odda wał swój głos na jednego z kandydatów.
  O godzinie 13.00 nastąpiło otwarcie urny i przeliczenie głosów przez Komisję Skrutacyjną. Największym zaufaniem uczniów została obdarzona Zuzanna Kowalska z klasy III TOR, która zdeklasowała konkurentów, uzyskując aż 162 głosy. Przedstawienie całego składu Rady Samorządu odbędzie się podczas apelu z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
  Nad prawidłowym przebiegiem głosowania nadzór sprawowała powołana wcześniej Komisja Wyborcza w składzie: Karolina Mądrowska, Magdalena Stanisławska, Nikola Bącler
  oraz opiekun Samorządu Szkolnego – p. Ewa Pietrzak