• Wielkopolski Okrągły Stół Edukacyjny

    8 września 2019

    4 września Szantal Strzelińska, uczennica 3 klasy liceum ogólnokształcącego brała udział w obradach Wielkopolskiego Okrągłego Stołu Edukacyjnego, którego organizatorem był Wojewoda Wielkopolski i Wielkopolskie Kuratorium Oświaty w Poznaniu. Uczennica przedstawiła tam swoje postulaty dotyczące podstawy programowej, systemu nauczania, nastawień oświaty, wychowania i skupienia uwagi na zainteresowaniach uczniów. Spotkaniu przewodniczył wiceminister edukacji narodowej Maciej Kopeć.

    Szantal Strzelińska