• Staż w Hiszpanii zakończyła grupa 1

    9 sierpnia 2019

    Grupa 18 uczniów przebywała od 06.07. do 03.08.2019 r. w Sewilli na stażu z projektu Erasmus+ „Bilet do przyszłości w karierze zawodowej”. Uczniowie z klas technikum żywienia, hotelarstwa i organizacji reklamy doskonalili swoje umiejętności zawodowe u hiszpańskich pracodawców. Za organizację pobytu odpowiadała firma euroMind, która ze swojego zadania wywiązała się wzorowo. Zarówno uczniowie, jak i pracodawcy byli bardzo zadowoleni z wzajemnej współpracy. Stażyści w swoich miejscach pracy spotkali się z wielką życzliwością ze strony współpracowników. Uczniowie pracowali w międzynarodowych grupach i poznali zasady, organizację i warunki pracy na europejskim rynku. Nasi uczniowie pozostawili bardzo dobrą opinię o polskiej młodzieży i o prawidłowym przygotowaniu do zawodu. Staż zapewnił naszej młodzieży zwiększenie swoich kompetencji, wymianę doświadczeń zawodowych oraz przełamał barierę w komunikacji językowej i kulturowej. Potwierdzeniem bardzo dobrej postawy uczniów na stażu będą otrzymane certyfikaty, które zostały opracowane przez hiszpańskiego koordynatora na podstawie cotygodniowej ewaluacji stażu. System ECVET pozwolił ocenić zarówno umiejętności miękkie jak i twarde stażystów. W ramach projektu zorganizowany został kurs języka hiszpańskiego, wycieczki do: Portugalii, Malagi, Kordoby oraz po Sewilli. Młodzież uczestniczyła na spektaklu z Flamenco oraz na warsztatach z krojenia słynnej szynki jamon iberico. Nasi uczniowie wrócili z Hiszpanii bardzo zadowoleni z nowymi doświadczeniami, które będą mogli wykorzystać w swoim rozwoju zawodowym i osobistym. Mamy nadzieję, że wyjazd zainspiruję naszą młodzież do dalszych działań i jest niewątpliwie wartością dodaną, która może im przynieść wymierne korzyści.