• Staż w Hiszpanii

    23 lipca 2019

    8.07.2019 r. grupa 18 uczniów, z obecnych już klas IV,  technikum żywienia i usług gastronomicznych, hotelarstwa i organizacji reklamy rozpoczęła staż z Erasmusa+ „Bilet do przyszłości w karierze zawodowej”. Projekt obejmuje 4 tygodniowy staż u hiszpańskich pracodawców zgodnie z kierunkiem kształcenia. Uczniowie klasy gastronomicznej pracują w różnych restauracjach przygotowujących potrawy hiszpańskie, uczennice z klasy hotelarskiej doskonalą swe umiejętności w  hotelu, a organizacji reklamy w firmach zajmujących się marketingiem. Staż i pobyt w Hiszpanii zorganizowany został we współpracy z firmą euroMind, która jest organizacją przyjmującą i pośrednicząca w Programie Erasmus+ w Hiszpanii. Firma przygotowała miejsca stażu zawodowego dla naszych uczniów w różnych miejscach Sewilli. Uczniowie nabywają doświadczenie nie tylko zawodowe, ale przełamują bariery  komunikacyjne. Uczą się poruszać w nowym miejscu, muszą być samodzielni i komunikować się nie tylko w języku angielskim, ale też hiszpańskim. W tym celu euroMind zorganizował dla naszych uczniów naukę języka hiszpańskiego. Niewątpliwie dużą atrakcją tego wyjazdu jest możliwości poznania pięknej Sewilli, jej architektury, zabytków, kultury i zwyczajnego, codziennego życia sewillczyków.  Uczniowie na praktyce są również pod opieką nauczycieli, pań: Jolanty Knapkiewicz i Elżbiety Sell.