• Światowy Tydzień Mózgu 2019

  24 czerwca 2019

  15 marca 2019 r. w sali konferencyjnej kompleksu sportowo-dydaktycznego Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych im. Fryderyka Chopina w Żychlinie, odbyło się podsumowanie Światowego Tygodnia Mózgu 2019 oraz części ogólnopolskiego projektu „Stres a nasz mózg – walka do wygrania”, którego autorkami są panie: Joanna Gadomska, Ewelina Jankowska, Monika Kieliszak, Agnieszka Marciniak, Agnieszka Rogalska i Ewa Wallis.

  W czasie imprezy pani Joanna Gadomska zaprezentowała główne cele i założenia projektu „Stres a nasz mózg – walka do wygrania”, przedstawiła Honorowych Patronów projektu (Marszałek Województwa Wielkopolskiego Pan Marek Woźniak, Główny Inspektor Sanitarny Polski Pan Jarosław Pinkas, Starosta Koniński Pan Stanisław Bielik, Wielkopolski Kurator Oświaty Pani Elżbieta Leszczyńska, grupa SuperBelfrzy RP, Młodzieżowy Dom Kultury w Koninie, Federacja Europejskich Towarzystw Neuronauki FENS z Brukseli oraz Fundacja Dana z Brukseli), patronów medialnych (Głos Nauczycielski oraz Telewizja Wielkopolska) oraz placówki oświatowe z Konina oraz z całej Polski, które dołączyły do projektu (ponad 50).

  Pani Joanna dokonała również podsumowania działań prowadzonych w ramach tego projektu, przedstawiając wykłady i warsztaty prowadzone dla uczniów z ZSEU w Żychlinie oraz uczniów ze szkół powiatu konińskiego, nauczycieli, rodziców oraz mieszkańców Konina, Żychlina i Starego Miasta, które miały miejsce w ZSEU w Żychlinie:

  • Wykład „Mózg kobiety a mózg mężczyzny” Pani Joanna Gadomska
  • Wykład „Wpływ stresu na zdrowie” Pani Cyntia Szymańska
  • Warsztaty „O zarządzaniu sobą w stresie” oraz „Emisja, higiena i rehabilitacja głosu”, Pani Marlena Brzezińska – Stawicka
  • Wykład „Stres w różnych kulturach” Pani Agnieszka Marciniak
  • Warsztaty kulinarne „Brain food – nakarm swój mózg, a on Ci się odwdzięczy” Pani Katarzyna Hryciuk
  • Warsztaty „Co stresuje młodych ludzi” oraz „Zdrowe sposoby walki ze stresem” – pani Joanna Gadomska
  • Warsztaty „Praca i pasja – czy to możliwe?” Pani Żanetta Matlewska
  • Warsztaty „Gry i zabawy neurodydaktyczne, jako forma walki ze stresem”
   Pani Ewa Wallis
  • Warsztaty „Radzimy sobie ze stresem” Pani Monika Kieliszak
  • Warsztaty „Joga dobra na stres” Pani Julita Roszak
  • Wykład „Stres i jego wpływ na funkcjonowanie człowieka. Metody radzenia sobie ze stresem” Pani Margareta Kurzawa
  • Warsztaty „Siła oddechu” Pani Agnieszka Rogalska
  • Warsztaty „Osiągnięcie stanu relaksu metodą SITA” Pani Ewelina Jankowska
  • Warsztaty „Sportem w stres” Pan Bartosz Pluciński
  • Wykład „Chemiczne podłoże stresu” Pani Ewelina Petzke

   

  W czasie podsumowania działań projektowych Pani Joanna Gadomska przedstawiła również sprawozdanie z różnorodnych zajęć, wykładów i warsztatów jakie mają miejsce w szkołach, które dołączyły do projektu oraz potwierdziła to prezentując liczne zdjęcia z tych szkół.

  Podczas podsumowania projektu zaprezentowane zostały także wyniki ogólnopolskiej ankiety „Stres w życiu naszych uczniów”, w której uczestniczyło ponad 2200 uczniów ze szkół podstawowych (klasy V, VI, VII i VIII), gimnazjalnych (III klasa) oraz szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski. Miała miejsce również premiera części I filmu „Zdrowe sposoby walki ze stresem”, który składał się z kilku filmików nagranych przez uczniów i nauczycieli ze szkół z całej Polski, które dołączyły do projektu. Filmików ze szkół partnerskich przyszło tak dużo, że łączny czas ich trwania to prawie 3 godziny. Wszystkie otrzymane filmiki zostaną opublikowane, gdyż młodzi ludzie mieli fantastyczne pomysły, jak w sposób zdrowy dla swojego organizmu można walczyć ze stresem. Zaprezentowany został również filmik przygotowany przez uczniów i nauczycieli z Przedszkola Nr 4 w Koninie pod tytułem „Nasze sposoby na stres, czyli Biały Konik poleca”.

  W czasie uroczystości nastąpiło również rozstrzygnięcie dwóch ogólnopolskich konkursów, organizowanych w ramach tego projektu:

  • konkurs plastyczny na plakat „Stop dla narkotyków, alkoholu, papierosów i dopalaczy”;
  • konkurs na prezentację multimedialną „Zdrowe sposoby walki ze stresem”;

  oraz wręczenie dyplomów i nagród laureatom i osobom wyróżnionym w konkursach.

  Nagrody w konkursach ufundowało Starostwo Powiatowe w Koninie oraz Fundacja Dana z Brukseli.

   

  Laureatami konkursów zostali:

   

  Konkurs plastyczny na plakat „Stop dla narkotyków, alkoholu, papierosów i dopalaczy”

  kategoria 11-15 lat:

  I miejsce – Zofia Kokot – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Żernicy oraz Maja Szachniewicz – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Żernicy

  II miejsce – Konrad Danek – Szkoła Podstawowa Nr 49 w Częstochowie

  III miejsce – Weronika Musioł – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Żernicy

  Wyróżnienie – Jagoda Bartoszek – Szkoła Podstawowa w Droszewie oraz Klaudia Pinkawa – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Żernicy

  kategoria 16-19 lat

  I miejsce – Joanna Janiak – Zespół Szkół Ekonomiczno – Usługowych w Żychlinie oraz Dawid Kowalski  – Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego w

  Koninie

  II miejsce – Oliwia Olszewska  – Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego w Koninie

  III miejsce – Katarzyna Maryjańska – I Liceum Ogólnokształcące w Wyszkowie oraz Karolina Mijalska – II Liceum Ogólnokształcące w Koninie

  Wyróżnienie – Oliwia Maruszczyk  – Zespół Szkół Chemiczno – Medycznych w Tarnowskich Górach oraz Zuzanna Kolano  – Zespól Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego w Koninie oraz Anna Korpas  – Zespół Szkół Ekonomiczno – Usługowych w Żychlinie

   

  Konkurs na prezentację multimedialną „Zdrowe sposoby walki ze stresem”

  kategoria 11-15 lat:

  I miejsce – Karol Chabowski – Szkoła Podstawowa w Czaplinku oraz Hidzran Ibrahimowa – Szkoła Podstawowa Nr 22 we Włocławku

  II miejsce – Filip Ułaś – Szkoła Podstawowa w Czaplinku

  III miejsce – Natalia Remiszewska – Szkoła Podstawowa Nr 9 w Pruszkowie oraz Patryk Różanski  – Zespół Szkół nr 2 w Ciachcinie

  Wyróżnienie – Maria Bomba – Szkoła Podstawowa w Psarach oraz Aleksandra Fielestal  – Zespół Szkół w Szydłowie

  Kategoria 16-19 lat:

  I miejsce – Laura Wieczorek – Zespół Szkół Ekonomiczno – Usługowych w Żychlinie,

  II miejsce – Zuzanna Wróbel – Kudyniuk – Zespół Szkół Ekonomiczno – Usługowych w Żychlinie

  III miejsce – Szantal Strzelińska – Zespół Szkół Ekonomiczno – Usługowych w Żychlinie

  Wyróżnienie – Laura Olejnik – Zespół Szkół Ekonomiczno – Usługowych w Żychlinie.

  Również nauczyciele otrzymali podziękowanie za wsparcie i pomoc dla swoich uczniów biorących udział w konkursie.

  Gościem specjalnym uroczystości była Pani Marzena Pałasz, dietetyk, która wygłosiła bardzo ciekawy wykład „Balans w życiu, bilans w diecie – jak nakarmić swój mózg  zdrowo i bezstresowo”.

  W uroczystości uczestniczyli:

  Pani Żanetta Matlewska – Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Koninie,

  Pani Julia Stasińska – Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Koninie,

  Pan Jan Bartczak – Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Koninie,

  Pan Krzysztof Franikowski – Wizytator Kuratorium Oświaty w Poznaniu delegatura w Koninie,

  Pan Dariusz Wesołowski – Prorektor Wyższej Szkoły Kadr Menedżerskich w Koninie,

  Pani Elżbieta Siudaj – Pogodska – Kanclerz Wyższej Szkoły Kadr Menedżerskich w Koninie,

  Pan Jarosław Jankowski – Dyrektor Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie,

  Pani Lucyna Lenard – Woźniak – Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Koninie,

  Pani Mariola Wasilewska – Dyrektor Przedszkola Nr 4 w Koninie Biały Konik,

  Pani Małgorzata Sienkiewicz – Dyrektor XXXVII Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Terapeutycznymi w Poznaniu,

  Pani Anna Liczbińska – Dyrektor Ośrodka Rehabilitacyjno – Wychowawczego w Sadlnie,

  Pan Karol Fritz – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 10 w Koninie,

  Pani Izabella Andrzejczak – Wicedyrektor Zespołu Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego w Koninie,

  Pani Agnieszka Gołębiowska – Kierownik Wydziału Strategii i Marketingu Miasta Urzędu Miejskiego w Koninie,

  Pani Anna Wolbach – Gołębiowska – Kierownik Oddziału Noworodkowego Szpitala Zespolonego w Koninie,

  Pani Anna Maleszewska – nauczycielka Szkoły Podstawowej Nr 9 w Pruszkowie,

  Pani Małgorzata Urbańska – nauczycielka Szkoły Podstawowej w Nowych Skalmierzycach,

  Pani Katarzyna Chlebowska – nauczycielka Zespołu Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego w Koninie,

  Pani Agnieszka Łukomska – nauczycielka Zespołu Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego w Koninie,

  Pani Edyta Kotkowska – nauczycielka Szkoły Podstawowej Nr 10 w Koninie,

  Pani Kamila Matuszak – nauczycielka Przedszkola Nr 4 w Koninie Biały Konik,

  Pani Ewelina Szurgot – Prus – specjalista ds. edycji Wydawnictwa IBIS z Żychlina,

  oraz uczniowie i nauczyciele ZSEU w Żychlinie oraz szkół biorących udział w projekcie.

  Dla wszystkich laureatów konkursów oraz zaproszonych gości Julia Krzosek, uczennica klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego w ZSEU w Żychlinie, zaprezentowała swój mini recital, śpiewając i grając na ukulele.

  Po uroczystości uczestnicy podsumowania zostali zaproszeni na wystawę nagrodzonych prac konkursowych, wystawę ulotek antystresowych zaprojektowanych przez uczniów klasy III TOR z ZSEU w Żychlinie, do kącika antystresowego oraz na chwilę refleksji przy kawie i słodkim poczęstunku.