• XIV Powiatowe Obchody Światowego Dnia Ziemi 2019 w ZSEU w Żychlinie

  24 czerwca 2019

  Dzień Ziemi to największe ekologiczne święto, które każdego roku obchodzone jest w 192 krajach świata.

  W tym roku po raz czternasty w Zespole Szkół Ekonomiczno – Usługowych im. Fryderyka Chopina w Żychlinie odbyły się Powiatowe Obchody Światowego Dnia Ziemi. Cała impreza organizowana była pod honorowym patronatem Starosty Konińskiego oraz Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. Do wspólnej organizacji obchodów dołączyło w tym roku Nadleśnictwo Konin.

  Cała uroczystość przygotowana została zgodnie z hasłem ONZ „Protect our species”, czyli „Chrońmy nasze gatunki”.

  W czasie obchodów Światowego Dnia Ziemi 2019 szczególną uwagę poświęciliśmy tematom związanym z ochroną różnorodności biologicznej. Jest to temat ważny i szczególnie bliski każdemu człowiekowi, ponieważ każdego dnia mamy styczność z wieloma gatunkami roślin i zwierząt. Niestety okazuje się, że każdego dnia z naszego globu bezpowrotnie znikają jakieś gatunki. Konsekwencją wymierania gatunków, za kilka, kilkanaście, czy kilkadziesiąt lat, będzie fakt, że pewne gatunki roślin i zwierząt następne pokolenia będą mogły oglądać tylko z obrazków z książek. Do zatrzymania istniejącego trendu zmniejszania się bioróżnorodności potrzebne są głębokie zmiany w świadomości każdego człowieka, w związku z czym należy edukować młodzież oraz uświadomić każdemu, że jego odpowiedzialne działania mogą przyczynić się do zatrzymania tendencji wymierania wielu gatunków.

  Chcąc podnieść świadomość ekologiczną młodzieży szkól podstawowych, gimnazjalnych  i ponadgimnazjalnych powiatu konińskiego oraz miasta Konina, zorganizowane zostały dla uczniów ekologiczne konkursy:

  • Konkurs plastyczny na plakat „Gatunki zagrożone wyginięciem w Polsce i na świecie”;
  • Konkurs techniczny „Domki i budki dla owadów, ptaków i nietoperzy”;
  • Konkurs na film lub prezentację multimedialną „Sposoby ochrony bogactwa przyrodniczego w Polsce i na świecie”;
  • Konkurs florystyczny „Las i ogród zamknięty w szkle”;
  • Konkurs na album „Ginące plemiona i kultury świata”;

  Nauczyciele edukacji ekologicznej mogli wziąć udział w konkursie, który polegał na opracowaniu scenariusza zajęć na temat: „Przyczyny i skutki wymierania gatunków”;

  Nagrody w konkursach, dla laureatów oraz osób wyróżnionych, ufundowało Starostwo Powiatowe w Koninie oraz Nadleśnictwo Konin, za co bardzo pięknie dziękuję.