• Wycieczka edukacyjna

    26 maja 2019

    Wycieczka edukacyjna pod hasłem „Holocaust w czasie II wojny światowej – poznajmy tragedię w Chełmnie nad Nerem w latach 1941-1945” odbyła się w dniu 22 maja 2019 roku. Wzięło w niej udział 31 uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno- Usługowych w Żychlinie. Uczestnicy to laureaci szkolnego konkursu oraz zainteresowani. Celem wycieczki było zapoznanie z Holocaustem w regionie konińskim, a przede wszystkim ukazanie wielkiej tragedii, jaka wydarzyła się w Chełmnie nad Nerem (niemiecki Obóz Zagłady Kulmhoff) i w Lasach Rzuchowskich. Uczniowie zwiedzili Muzeum wraz z całym obiektem muzealnym pod kierunkiem kustosza przewodnika Zdzisława Lorka. Mieli okazję obejrzeć przedmioty znalezione przez archeologów na terenie obiektu, które znajdują się w ocalałym spichlerzu, miejscu ostatniej kaźni dokonanej na Żydach w 1945 roku. Zapoznali się z losami tych, którzy cudem ocaleli i dzięki nim świat dowiedział się o tym tragicznym miejscu. Zobaczyli też wywiad z p. Srebrnikiem, który ze łzami w oczach  przedstawił swoje dramatyczne  wspomnienia z obozu, gdzie Niemcy najzmyślniejszymi metodami dokonywali mordu na Żydach, Romach, Czechach, Polakach. Następnie podczas zwiedzania cmentarzyska w  lasach Rzuchowskich obejrzeli pozostałości po piecach krematoryjnych, młynie do mielenia ludzkich kości i usłyszeli historię tego miejsca. Wykłady, które towarzyszyły zwiedzaniu dostarczyły uczestnikom  nieznanej wiedzy o zamordowanych i umierających w strasznych mękach ludzi. Wycieczka pozostawiła na uczestnikach wielkie  wrażenia skłaniające do głębokiej wewnętrznej refleksji nad złem, jakie człowiek zgotował drugiemu człowiekowi. Wszyscy uczestnicy otrzymali od pracowników Muzeum materiały edukacyjne w postaci zdjęć, przewodników i opracowań. Biblioteka szkolna wzbogaciła się o najnowszą literaturę poświęconą  badaniom zbrodni w niemieckim Obozie Zagłady Kulmhoff.