• Dzień Projektów

  8 marca 2019

  Dzień Projektów, który odbył się w naszej szkole w dniu 27.02.2019r., poświecony był przedstawieniu całej społeczności szkolnej wszystkich obecnie realizowanych projektów oraz tych, które wkrótce zostaną rozpoczęte.

  1. „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska” realizowany jest w naszej szkole od roku 2017. Głównym celem tego przedsięwzięcia jest trwała odbudowa systemu kształcenia zawodowego w Wielkopolsce oraz rozszerzanie i umacnianie relacji pomiędzy szkołami i pracodawcami. Projekt „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska” został uruchomiony w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+  przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego (Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego) oraz Politechnikę Poznańską we współpracy z zainteresowanymi samorządami, pracodawcami i szkołami kształcącymi zawodowo z  terenu województwa wielkopolskiego.

  W ramach projektu uczniowie naszej szkoły odbywają płatne staże u pracodawców zgodnie z kierunkiem kształcenia oraz zajęcia specjalistyczne w innowacyjnych technologicznie laboratoriach na Politechnice Poznańskiej.

  Do tej pory z  udziału w zajęciach skorzystało 10 uczniów: w 2017 r.  – trzy uczennice technikum organizacji reklamy i dwie z technikum ekonomicznego, a w 2018 – trzech uczniów kształcących się w technikum spedytor oraz dwóch z technikum organizacji reklamy.

  Z płatnego stażu w roku 2017, skorzystały dwie uczennice z technikum ekonomicznego, natomiast w  2018 r. 12 uczniów z klasy technikum agrobiznesu, technikum spedycji oraz  technikum organizacji reklamy.

   

  1. „Kadry przyszłości – tworzenie systemu edukacji ponadgimnazjalnej w K OSI zgodnie z potrzebami rynku pracy”. Głównym celem projektu jest poprawa konkurencyjności i zdolności do wejścia na rynek pracy uczniów poprzez udział w stażach, szkoleniach i doradztwie zawodowym, podnoszenie kwalifikacji nauczycieli oraz doposażenie pracowni. W ramach projektu w naszej szkole została wyremontowana
   i wyposażona pracownia na potrzeby przetwórstwa spożywczego. Projekt realizowany jest od roku 2017 i biorą w nim udział uczniowie z trzecich klas technikum żywienia i usług gastronomicznych, agrobiznesu, organizacji reklamy, spedytora i leśnika. Uczniowie objęci są pomocą z doradztwa zawodowego, uczestniczą w kursach: operator koparki, operator wózka widłowego,  magazynier z obsługą wózka widłowego, spawania, barmańskim, cukierniczym, grafika komputerowa, stylizacja paznokci oraz z matematyki.  Łącznie, na dzień dzisiejszy, z różnych kursów skorzystało 49 uczniów.  Natomiast 28 uczniów skorzystało z płatnego stażu w dobrych zakładach i zgodnie z kierunkiem kształcenia. Kolejnych 36 uczniów skorzysta ze staży w obecnym roku szkolnym.

  W projekcie biorą również udział nauczyciele. Trzech nauczycieli ukończyło studia podyplomowe, a 7 ukończyło różnorodne kursy wzbogacające warsztat pracy w kształceniu zawodowym oraz z doradztwa zawodowego.

   

  1. Erasmus +, to kolejny projekt, który będzie realizowany w ZSEU od 2019 r. do 2020 roku. Na realizację projektu „ Bilet do przyszłości w karierze zawodowej” pozyskano ponad 149 tys. euro. Środki te zostaną przeznaczone na staże 54 uczniów technikum w Hiszpanii.
   W ramach projektu zaplanowane są trzy grupy uczniów, które odbędą 4 – tygodniowe staże zgodnie z kierunkiem kształcenia w zakładach w Sewilli. Pierwszy z nich odbędzie się w terminie od 7.07 do 03.08. 2019 r. Udział w nim wezmą uczniowie kas technikum żywienia i usług gastronomicznych, hotelarstwa i organizacji reklamy. Drugą grupę,
   w terminie  od 29.09 do 26.10. 2019 r., stanowić będą uczniowie technikum żywienia
   oraz spedycji. W trzeciej grupie udział weźmie młodzież z technikum reklamy i spedycji, w terminie od 2.02 do 29.02. 2020 r. Przed wyjazdem uczniowie wezmą udział w zajęciach z języka angielskiego (15 godz.), przygotowania kulturowego, mentalnego, geograficzno – historycznego, etyki zawodu (po 10 godz.). Przez skype odbędzie się autoprezentacja uczestników, kurs języka hiszpańskiego, zajęcia z kultury, tradycji Hiszpanii oraz kurs języka branżowego. Uczniowie mają ze środków unijnych opłaconą podróż, dodatkowe ubezpieczenie na czas pobytu, zakwaterowanie, wyżywienie, program kulturowy oraz możliwość odbycia stażu w profesjonalnych  zakładach, adekwatnych do każdego zawodu.                                                                                                      Dzięki projektowi uczniowie naszego Zespołu będą mieli szansę  pogłębić wiedzę
   i umiejętności zawodowe, zdobyć nowe doświadczenia, zwiększyć swoje  kompetencje na europejskim rynku pracy, poćwiczyć komunikację w językach obcych, a także skonfrontować się z nowym, zagranicznym środowiskiem.

   

  1. Projekt „Kompetencje kluczowe szansą rozwoju uczniów z K OSI” skierowany jest do uczniów klas Liceum i będzie realizowany od 25.03.2019 r. do 30.06.2021 r. Jednym z podstawowych działań projektowych jest wyposażenie pracowni matematyczno-fizycznej. Inne działania realizowane w ramach projektu to zajęcia dodatkowe dla młodzieży (koło zainteresowań, warsztaty naukowe w terenie, zajęcia wyrównawcze oraz zajęcia specjalistyczne),studia podyplomowe dla nauczycieli oraz doradztwo zawodowe.

   

  1. Kolejny projekt „Centrum mistrzostwa gastronomicznego”, który rozpocznie się w naszej szkole w obecnym roku, będzie dotyczył rozbudowania pracowni gastronomicznej, jej wyposażenia w nowoczesny sprzęt i narzędzia, zgodnie z wymogami zawartymi
   w podstawie programowej. Projekt będzie uwzględniał również szkolenia dla uczniów
   i nauczycieli.