• Lekcja historii

    22 lutego 2019

    19.02.2019 roku odbyła się lekcja otwarta z historii „Współczesne spojrzenie na Powstanie Wielkopolskie –100. rocznica zakończenia walk” poświęcona Powstaniu Wielkopolskiemu. Została przeprowadzona przez nauczyciela historii Krystynę Gajewską. Celem zajęć było upamiętnienie 100. rocznicy rozejmu w Trewirze oraz ukazanie tego niezwykłego wydarzenia w świetle współczesnej literatury naukowej i popularnonaukowej. W toku prezentacji przedstawiono walki powstańcze, wyzwalanie się spod zaboru pruskiego większych i mniejszych  miejscowości, w których solidarnie pomagano sobie w starciach z zaborcą. Zwrócono uwagę na walkę powstańczą w Kłecku, Kiszkowie, Witkowie, Powidzu i Gnieźnie. Ukazano okoliczności podpisania rozejmu w Trewirze, a także późniejsze lokalne  starcia zbrojne z Niemcami świadczące o ich nieustępliwości.

    Lekcja rozpoczęła się krótkim filmikiem o Powstaniu Wielkopolskim,  wprowadzającym uczniów w tematykę zajęć. Kolejnym etapem był  wykład  w oparciu   prezentację multimedialną i warsztaty historyczne. Uczniowie czynnie uczestniczyli pracując ze źródłami archiwalnymi, mapą zaboru pruskiego  oraz z ikonografią. Ciekawe wystąpienie zaprezentowała  uczennica Joanna Wilczewska, dokonując analizy obrazu Leona Prauzińskiego.  Końcowym efektem lekcji były głosy w dyskusji uczniów świadczące o ich zainteresowaniu tematyką.

    W zajęciach wzięli udział zaproszeni goście: Eugeniusz Dziardziel, Marcin Nowak i Zbigniew Gajewski. Organizatorami lekcji były: Krystyna Gajewska, Urszula Jędrzejewska –Kamińska, Magdalena Śliwińska. Osoby współpracujące Justyna Arent i Andrzej Midor.