• XLV OLIMPIADA GEOGRAFICZNA

    12 lutego 2019

    W dniach 9-10 lutego 2019r.  w Collegium Geographicum Wydziału Nauk Geograficzno-Geologicznych  UAM w Poznaniu odbył się etap okręgowy  XLV Olimpiady Geograficznej dla uczniów z województwa wielkopolskiego.  Region koniński reprezentował uczeń naszej szkoły Hubert Szkudlarek z klasy III Liceum Ogólnokształcącego. Hubert, aby dostać się do etapu okręgowego musiał przygotować  pracę pisemną opartą na obserwacjach i badaniach oraz studium literatury. Praca ucznia pt.” Infrastruktura transportowa Powiatu Konińskiego  i zróżnicowanie  jej  dostępności” została pozytywnie oceniona przez Komitet Okręgowy Olimpiady Geograficznej w Poznaniu a uczeń został zakwalifikowany do etapu okręgowego.

    Hubert bardzo dobrze poradził sobie z  sobotnim testem wiedzy i  zakwalifikował się do niedzielnego  konkursu ustnego. W drugim dniu zmagań uczeń odpowiadał na pytania quizu multimedialnego oraz przedstawiał przed jury i publicznością wypowiedź ustną na temat zagospodarowania rzeki Pad pod względem przyrodniczym, gospodarczym i turystycznym.  Okazało się, że wystąpienia publiczne dla Huberta nie stanowią żadnego problemu a wypowiedź poprawna merytorycznie została wysoko oceniona. Łączna liczba uzyskanych punktów z części pisemnej i ustnej wynosi 101,5 pkt. Już  15 marca dowiemy się czy to wystarczy, aby zakwalifikować się do etapu centralnego.

        Hubertowi  serdecznie gratulujemy ogromnej wiedzy i życzymy dalszych sukcesów.