• Brązowa tarcza dla ZSEU w rankingu PERSPEKTYWY 2019 w kategorii Technika

    11 stycznia 2019

    Magazyn ,,Perspektywy” opublikował rankingi najlepszych szkół średnich w całej Polsce. Każdego roku ranking wzbudza ogromne zainteresowanie nauczycieli, uczniów i rodziców.
    O pozycji w rankingu liceów decydują: wyniki z przedmiotów dodatkowych na maturze (45%), wyniki z przedmiotów obowiązkowych na maturze (25%) i wyniki w olimpiadach przedmiotowych (30%). W rankingu techników kryteria są cztery – wyniki z przedmiotów dodatkowych na maturze (30%), wyniki z przedmiotów obowiązkowych na maturze (20%), wyniki w olimpiadach przedmiotowych (20%) i wyniki egzaminów zawodowych (30%).

    Nasza szkoła znalazła się 301 w kraju i 25 w Wielkopolsce !!!