• Konkurs!!! „Czas na śniadanie”

  15 października 2018

  Zapraszamy do Konkursu „Czas na śniadanie”

  Regulamin:

  1. Celem konkursu jest promowanie zdrowego odżywiania, w szczególności roli śniadań dla uczniów.
  2. Zasady konkursu:
   1. Do konkursu może przystąpić każdy uczeń z naszej szkoły.
   2. W konkursie uczniowie przygotowują „Śniadanie pudełkowe” oraz w załączeniu zalety wykonanego zestawu śniadaniowego. Opis należy wykonać w programie WORD z wykorzystaniem grafiki na arkuszu A4 i ma zawierać uzasadnienie doboru składników śniadania dbającego o zdrowie młodego człowieka.
  1. Konkurs odbędzie się podczas zorganizowanego  happeningu śniadaniowego 6.11.2018r. w godz. 10.25 – 11.25
  2. Prace zostaną ocenione przez powołane jury. Wybór jury należy do organizatorów konkursu.

  „Śniadanie pudełkowe” będzie oceniane według kryteriów:

  – zawiera produkty znajdujące się w Piramidzie zdrowia,

  – sporządzone na zimno, łatwe do zapakowania,

  – posiada opis, sporządzony w wersji drukowanej,

  – jest  estetycznie podane.

  1. Na zwycięzców czekają nagrody:
  • darmowe śniadania na stołówce szkolnej
  • dobra ocena z przedmiotu skorelowanego z konkursem.
   1. Najciekawsze i poprawne merytorycznie prace zostaną przedstawione społeczności szkolnej podczas.
  • Organizatorzy konkursu:
  1. Klub Młodego Restauratora oraz p. Maria Romańczuk
  2. Informacji udzielają: p. Marii Romańczuk oraz p. Elżbiety Sell