• Konkurs

  9 października 2018

   

   

   

   

  Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie „Najpiękniejsza kartka z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości”.

  CEL KONKURSU:

  – kultywowanie i podtrzymywanie tradycji związanej ze Świętem Odzyskania Niepodległości,

  – celebrowanie 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę,

  – pobudzenie aktywności twórczej oraz rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej młodzieży.

  REGULAMIN KONKURSU:

  • Organizowany Konkurs jest częścią innowacji pedagogicznej „100 kartek na 100-lecie Odzyskania Niepodległości” realizowanej w ZSEU w Żychlinie;
  • Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich uczniów ZSEU w Żychlinie;
  • Celem konkursu jest samodzielne wykonanie kartki pocztowej celebrującej 100-lecie Odzyskania Niepodległości;
  • Przygotowana kartka powinna być w formacie nie większym niż A5 – najlepiej rozmiar pocztówki;
  • Kartka może zostać wykonana z dowolnych materiałów (papier, brystol, karton) oraz wybranymi przez siebie technikami plastycznymi – rysowanie, malowanie, wyklejanie, grafika, kolaż;
  • Kartka nie powinna być wypisana na odwrocie;
  • Do kartki konkursowej należy dołączyć kopertę, jeżeli jest to kartka, która powinna zostać wysłana w kopercie, oraz znaczek pocztowy;
  • W konkursie każdy uczeń uczestniczy indywidualnie, prace grupowe nie będą oceniane;
  • Oceny prac dokona Jury powołane przez Organizatorów;
  • Oceniany będzie: poziom artystyczny kartki, pomysłowość i oryginalność kartki, wkład pracy oraz estetyka pracy;
  • Każda kartka powinna mieć dołączoną karteczkę z informacjami o uczniu: imię i nazwisko, klasa oraz kopertę i znaczek;
  • Kartki można składać do 20 października u ORGANIZATORÓW KONKURSU;
  • Wykonane kartki przechodzą na własność Organizatora  – wszystkie przygotowane kartki zostaną wysłane do partnerskich szkół, które uczestniczą w naszej innowacji pedagogicznej;
  • Na zwycięzców czekają nagrody.

                                                           Koordynator Joanna Gadomska