• ODKRĘCAMY! ZBIERAMY! POMAGAMY!

  9 października 2018

  Do końca I semestru zbieramy nakrętki dla Filipka Kałkowskiego, u którego w 2013 r. zdiagnozowano guza móżdżku (medulloblastoma). Chłopiec przeszedł skompilowaną operację, a obecnie zmaga się z powikłaniami po chorobie: niedosłuchem, osłabieniem siły mięśniowej oraz wodogłowiem nabytym. Wymaga intensywnej rehabilitacji i pomocy logopedy, jest pod stałą opieką onkologiczną.
  Nakręcajcie się na pomaganie!!!
  Nakrętki możecie wrzucać do pojemników rozstawionych w szkole, a większe ilości przynosić do p. Ewy Pietrzak (sala A), p. Joanny Gadomskiej (sala B), p. Justyny Arent (sala D), p. Agnieszki Marciniak (sala F) i p. Joanny Sobczak (sala S2).
  Liczymy na Wasze zaangażowanie!
   – Szkolny Klub Wolontariatu