• Drodzy uczniowie

  1 października 2018

  Drodzy uczniowie,

  ten rok jest wyjątkowy, ponieważ  świętujemy 100. rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę.  W całym kraju  organizowane są obchody tego święta.  Nasza szkoła również włączyła się do tej ogólnopolskiej akcji.

  W związku z powyższym serdecznie zapraszamy do udziału w IV edycji konkursu historyczno-regionalnego. Celem konkursu jest uczczenie 100.Rocznicy Odzyskania Niepodległości Polski oraz podkreślenie znaczenia walki o wolność i niepodległość  naszego kraju.

  Zaletą konkursu jest umożliwienie uczestnikom  wykazania  się wiedzą historyczną  oraz różnymi umiejętnościami. Każdy  może wybrać sobie dowolną kategorię konkursu, np. dla zainteresowanych wiedzą – test, dla pozostałych-praca pisemna, prezentacja multimedialna, plakat, album (szczegółowe informacje są zawarte w regulaminie).

  Mamy nadzieję, że w tym roku, tak jak w ostatnich latach, chętnych nie zabraknie.

  Wszystkich  zainteresowanych serdecznie zapraszamy. Atrakcyjne  nagrody czekają.

    KONKURS SPRAWDZAJĄCY WIEDZĘ I UMIEJĘTNOŚCI – TEST

  Regulamin

  1. Cel konkursu
   1. Uczczenie 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości.
   2. Popularyzowanie wiedzy wśród uczniów o realiach walki Polaków o niepodległość w okresie przed I wojną światową i w czasie jej trwania.
   3. Ukazanie dziejów z okresu międzywojennego.
   4. Poszerzenie umiejętności wykorzystania wiedzy w praktyce.
   5. Tematyka
   6. Działania wojenne na ziemiach polskich podczas I wojny światowej.
   7. Działania wojenne 1914-1918 w Europie i na świecie.
   8. Stosunek zaborców i innych państw do Polaków podczas I wojny światowej.
   9. Wybitni przywódcy polscy i ich rola w walce o niepodległość państwa w czasie I wojny światowej.

      III.  Zasady

  1. Konkurs odbędzie się 10. 2018 r. godz.  09:30. sala C, kompleks dydaktyczno- sportowy, ul. Modrzewiowa 2.
  2. Zgłaszamy swój udział w bibliotece szkolnej do 11.10.2018 r.

   

          KONKURS NA WYKONANIE PRACY TWÓRCZEJ

  Regulamin

   Cele konkursu

  1. Popularyzowanie wiedzy wśród uczniów o realiach walki Polaków o niepodległość w okresie przed I wojną światową i w czasie jej trwania.
  2. Poszerzenie umiejętności wykorzystania wiedzy w praktyce.
  3. Tematyka

  Tematyka konkursu obejmuje wydarzenia związane z walką o wolność i niepodległość Polski do powstania II Rzeczpospolitej /1830—1918/ w  kontekście działań na terenie kraju i w regionie konińskim.

  • Zasady

  Uczniowie przekazują prace zawierające  powyższą tematykę w jednej z niżej podanych form:

  • prezentacja multimedialna
  • plakat
  • pamiętnik
  • makieta, wystawka
  • esej
  • wypracowanie
  • wywiad
  • rozprawka

  Każda z wybranych form prac powinna zawierać metryczkę:

  Imię i nazwisko ucznia

  Klasa

  Prace składamy w bibliotece szkolnej do 27.10. 2017 r.

   

  Organizatorzy