• Lekcja otwarta- 25.05.2018 r

  29 maja 2018

  „Niemi świadkowie wydarzeń lat 1914-1918”  to temat lekcji otwartej, która została przeprowadzona przez Krystynę Gajewską, nauczyciela Zespołu Szkół Ekonomiczno- Usługowych, w siedzibie Gimnazjum nr 2 w Koninie, dzięki uprzejmości Dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 15. Uczestniczyli w niej  uczniowie i nauczyciele  ZSEU w Żychlinie oraz Gimnazjum nr 2 i zaproszeni goście: Naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych- Jan Bartczak i  Marcin Nowak.

  Lekcja była kolejnym działaniem realizowanym przez ZSEU w Żychlinie  w ramach szkolnego projektu Historyczno- Humanistycznego „Przed 100. rocznicą Odzyskania Niepodległości przez Polskę”.  Głównym celem spotkania było ukazanie wielkich wydarzeń historycznych  związanych z I wojną światową i jego powiązań z miastem oraz regionem konińskim, a szczególnie z miejscem znajdującym się w okolicach Szkoły Podstawowej nr 15 i Gimnazjum nr 2.

  Uczniowie z zainteresowaniem wysłuchali wystąpienia Krystyny Gajewskiej na temat genezy I wojny światowej w Europie i działań  na terenie Królestwa Polskiego, a szczególnie walk w okolicach Konina i Posoki. Równie atrakcyjne były wystąpienia Marcina Wawrzyniaka, nauczyciela języka niemieckiego w ZSEU w Żychlinie i Magdaleny Michalak, nauczycielki Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie. Pedagodzy odczytali w języku niemieckim i rosyjskim refleksje na temat  trudnych warunków codziennego życia na froncie zachodnim. Do wystąpienia nauczycieli włączyli się aktorzy ze Szkolnego Teatru „Kreska” w Żychlinie- Bartosz Zieliński i Jan Walczak, którzy przywołali los polskiego żołnierza w czasie I wojny światowej. Zajęcia uświetnione zostały pieśnią „Rozkwitały pąki białych róż” wykonaną przez uczennicę Wiktorię Kaczmarek,członkinię Szkolnego Chóru ZSEU.  Końcowym akcentem lekcji była prelekcja  wygłoszona na cmentarzu wojskowym z 1918 roku przy ulicy Szpitalnej.

  Do zorganizowania przedsięwzięcia  przyczyniły się: Magdalena Śliwińska, która wykonała gazetkę tematyczną,  Urszula Jędrzejewska- Kamińska (wsparcie merytoryczne), Justyna Arent (wsparcie techniczne), Agnieszka Rogalska (opiekun chóru), Anetta Janc (opiekun teatru  „Kreska”) i Andrzej Midor(fotograf).

  Organizatorzy serdecznie dziękują Dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 15, nauczycielom i  pracownikom obsługi Gimnazjum nr 2.