• Na staże do Hiszpanii!!!

    27 maja 2018

    Szkoła nasza złożyła wniosek w Programie Erasmus+ „Bilet do przyszłości w karierze zawodowej” , który został pozytywnie oceniony i zatwierdzony do realizacji. Nasi uczniowie i nauczyciele będą doskonalić swoje umiejętności w Hiszpanii. Projekt jest skierowany do  uczniów klas technikum i będzie realizowany do 2020 roku. Celem Projektu jest zwiększenie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli oraz poznanie i wdrażanie europejskich standardów w kształceniu zawodowym.  Uczniowie będą odbywali 4 tygodniowe staże, a nauczyciele 2 tygodniowe,  w Andaluzji. Projekt ma na celu również przełamywanie barier językowych, kulturowych oraz przygotowanie uczniów do pracy w międzynarodowych zespołach. Ma wszystkich nauczyć otwartości i kreatywności. To wielki sukces dla naszej szkoły, która dzięki Projektowi pozyska 150000 € i będzie mogła zaoferować swoim uczniom i nauczycielom atrakcyjne praktyki na najwyższym poziomie.