• Debata „Rozważania nad Europą”

  4 października 2017

  22 września 2017 r., o godz. 11.00, w kompleksie sportowo – dydaktycznym Zespołu Szkół Ekonomiczno – Usługowych im. Fryderyka Chopina w Żychlinie odbyła się debata „Rozważania nad Europą”, z okazji 60. rocznicy podpisania Traktatów Rzymskich. Zorganizowana debata była zadaniem konkursowym w „Konkursie o nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego dla szkół licealnych, zawodowych i techników”, do którego zgłosili się uczniowie ZSEU. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła  Komisja Europejska.

  Konkurs, do którego przystąpili uczniowie szkoły,  składa się z dwóch etapów. W pierwszej części zespół uczniów pod kierunkiem nauczycieli  musiał zorganizować i przeprowadzić debatę pod hasłem „Rozważania nad Europą”, w czasie której trzeba było znaleźć odpowiedzi na pytania: Czym jest dla mnie Unia Europejska?, Czego oczekujemy od Unii Europejskiej?, Czy widzimy wpływ Unii Europejskiej na nasze życie?. Drugi etap polega na przygotowaniu, w oparciu  o wnioski wynikające z dyskusji, pisemnego podsumowania w formie „Listu do Unii Europejskiej”. Nagrodą dla zwycięskiego zespołu będzie wyjazd do Brukseli, podczas którego uczniowie spotkają się z przedstawicielami instytucji unijnych i osobiście przekażą im wnioski i uwagi co do swojej wizji i funkcjonowania Unii Europejskiej. W imieniu grupy uczniowskiej z ZSEU proszę pięknie o mocne trzymanie kciuków. Ogłoszenie wyników nastąpi już 20 listopada.

  Cieszymy się bardzo, że w debacie uczestniczyli liczni zaproszeni goście:

  • Pani Paulina Hennig – Kloska – Posłanka na Sejm, z ramienia partii .Nowoczesna, rzecznik prasowy partii .Nowoczesna;
  • Pan Tomasz Piotr Nowak – Poseł na Sejm RP, z ramienia partii Platforma Obywatelska;
  • Pan dr Marek Waszkowiak – Rektor Wyższej Szkoły Kadr Menedżerskich w Koninie, Senator RP, Prezydent i Wiceprezydent Konina, Radny Miasta Konina;
  • Pan Henryk Janasek – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie, Poseł na Sejm;
  • Pan Alfred Budner – Poseł na Sejm RP IV i V kadencji, w zastępstwie Pani Margarety Budner – Senator RP,
  • Pan Mirosław Kruszyński – Sekretarz Starostwa Powiatowego w Koninie,
  • Pan Jan Bartczak – Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Koninie, Burmistrz Miasta i Gminy Rychwał,
  • Pan dr Dariusz Wesołowski – Prorektor WSKM w Koninie, Dziekan Wydziału Administracji WSKM,
  • Pani Anna Matczak – Gaj – Dyrektor ZSEU w Żychlinie, koordynator wielu projektów unijnych,
  • Pani Piotr Rosiak – Radny Gminy Krzymów, Prezes Stowarzyszenia Eko – Tech Żychlin, nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie w ZSEU,
  • Pani Jolanta Knapkiewicz – Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Żychlina, Kierownik Szkolenia Praktycznego w ZSEU,
  • Pan Jarosław Koźlarek – Prezes Fundacji Miasto Prowincjonalne w Koninie,
  • Pani Karina Niedźwiedzka – Przewodnicząca Rady Rodziców ZSEU w Żychlinie, psycholog w Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Ślesinie, filia w Koninie
  • Pani Agnieszka Marciniak – nauczycielka geografii ZSEU, opiekun szkolnego Koła Turystycznego, koordynator projektów unijnych w ZSEU,
  • Pani Joanna Gadomska – nauczycielka biologii ZSEU, opiekun Samorządu Uczniowskiego, lider projektu unijnego „e-Szkoła – Moja Wielkopolska”,
  • Kinga Swacińska, Nikola Kapela, Klaudia Wolińska, Oskar Wojtyniak – uczniowie ZSEU, laureaci konkursu Marszałka Województwa Wielkopolskiego, uczestnicy w obradach Młodzieżowego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, stypendyści Starosty Konińskiego,
  • Kasjan Jakub Owsianko – uczeń ZSEU, Przewodniczący konińskich struktur Młodzi nowocześni Wielkopolskie;
  • Kaja Kurlapska – uczennica ZSEU, Wice Przewodnicząca Szkoły, stypendystka Starosty Konińskiego oraz Prezesa Rady Ministrów;
  • Julita Drabik, Maryna Galantkiewicz, Julia Staniszewska, Sylwia Dybowska, Adrianna Łechtańska, Laura Wieczorek – uczniowie, reprezentanci ZSEU:

  W czasie debaty:

  • uczniowie należący do Szkolnego Chóru „Arietta” odśpiewali hymn Unii Europejskiej „Oda do radości”;
  • przedstawili krótko osiągnięcia szkoły z ostatniego roku szkolnego;
  • zaprezentowali wykonane przez siebie prezentacje i filmiki na temat Unii Europejskiej;
  • przedstawili wyniki ankiety „Czym jest dla mnie Unia Europejska”, którą przeprowadzili wśród uczniów i nauczycieli ZSEU oraz mieszkańców Konina,
  • aktywnie uczestniczyli w prowadzonej debacie.