• Starostwo Powiatowe w Koninie nagradza najlepszych uczniów w ZSEU w Żychlinie

    28 czerwca 2017

    Rok szkolny 2016/2017  w Zespole Szkół Ekonomiczno –Usługowych im. F. Chopina w Żychlinie podsumowany i zakończony.  Na uroczystość przybył  Władysław Kocaj v-ce Starosta Powiatu Konińskiego oraz Zofia Itman  v-ce przewodnicząca Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. Rok szkolny podsumowała dyrektor Zespołu Anna Matczak-Gaj. Najlepsi uczniowie za swoje bardzo dobre wyniki w nauce , wzorową postawę uczniowską  otrzymali gratulacje i nagrody. Dla najlepszych uczniów Starostwo Powiatowe przyzna stypendium naukowe. Rok szkolny obfitował w różne wydarzenia, uczniowie brali udział w wielu zawodach i  konkursach. Sukces uczennicy Andżeliki Gronostaj  z 3 klasy technikum żywienia i usług gastronomicznych na Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, w bloku gastronomia, doceniło również Starostwo Powiatowe w Koninie. Za zajęcie 7 miejsca w Polsce, za wspaniałe reprezentowanie szkoły i powiatu podczas zmagań na szczeblu szkolnym, okręgowym, a następnie centralnym uczennica otrzymała specjalne stypendium  ufundowane przez Starostwo Powiatowe w kwocie 2000,00 zł.  Nagrodę wręczył Władysław Kocaj. Obecna na uroczystości v-ce przewodnicząca Sejmiku Województwa Wielkopolskiego pani Zofia Itman wręczyła podziękowania i nagrody od Marszałka Województwa Wielkopolskiego uczniom z klasy II liceum ogólnokształcącego. Uczniowie: Nikola Kapela, Klaudia Wolińska, Kinga Swacińska i Oskar Wojtyniak reprezentowali region koniński w konkursie organizowanym przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego,, Stąd jesteśmy ! Nasza Mała Ojczyzna- w naszych marzeniach ” i otrzymali mandaty Sejmiku Młodzieży Województwa Wielkopolskiego, znajdując się w elitarnym gronie radnych.

    Słowa podziękowania skierowała Pani dyrektor Anna Matczak –Gaj  również do Rodziców, którzy wspierają działania szkoły, służą swoją radą i pomocą. Zakończenie roku szkolnego to doskonała okazja, aby podziękować Nauczycielom i Pracownikom  za  ich całoroczną pracę, za serce i zaangażowanie w przekazywaniu uczniom wiedzy oraz odkrywanie i rozwijanie ich pasji.