• Warsztaty JUDO

    26 marca 2015

    W szkole odbyły się warsztaty Judo i innych sportów walki, lekcje poprowadził instruktor Judo Marek Grabowski, aby zawodowo pokazać różne techniki walki zabrał ze sobą swego ucznia Huberta Pieczyńskigo (mistrza polski w Judo w kategorii młodzików)  chętni uczniowie mogli zapoznać się z podstawowymi chwytami Judo i innych sportów walki. Instruktor zapoznał wszystkich zebranych z różnego rodzaju padami, zademonstrował również techniki obronne  przed dosiadem, pokazał również kroku po kroku sposoby zakładania dźwigni na rywala. Judoka  Na zajęciach dominowały sposoby walk w parterze, ponieważ w życiu codziennym w walce ulicznej najczęściej bójki kończą się na ziemi. Wszyscy zebrani świetnie się bawili wykonując ćwiczenia zademonstrowane przez instruktora a przy okazji zdobyli doświadczenie potrzebne do skutecznej obronny w życiu codziennym.

    Patryk Kamiński