• Zachowaj Trzeźwy Umysł

  11 czerwca 2014

  29 maja 2014r. – uczniowie naszej szkoły wzięli udział w realizacji ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej – pt: ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ 2014 realizowanej w formie Gminnego Turnieju Wiedzy o Nałogach w ramach współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Starym Mieście. Tegoroczny turniej był prowadzony pod hasłem  ,,Nie dla mnie promile i narkotyki” . Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych znajdujących się na terenie gminy Stare Miasto rywalizowali ze sobą w trzech zadaniach: ,,profilaktyka w rozumie”, ,,profilaktyka      w plastyce” oraz ,,profilaktyka a reklama”. Celem turnieju było:

  – promowanie zdrowego stylu życia,

  – zachęcenie młodzieży do pogłębienia wiedzy na temat zachowań prozdrowotnych,

  – poszerzenie wiedzy na temat uzależnień oraz szkodliwego wpływu używek na organizm         i  życie człowieka,

  – zachęcenie młodych ludzi do zachowania asertywnej postawy wobec używek oraz zachęcenie do działań profilaktycznych w życiu codziennym.

  Nasz zespół w składzie:  Julia Krukowska – I TŻiUG, Dominika Grabowska i Marcin Żelazowski z klasy II TŻiUG wykazał się bardzo dobrą współpracą, wiedzą i kreatywnością artystyczną     w prezentowaniu wypowiedzi i redagowaniu  hasła reklamowego o tematyce profilaktycznej.

  Kolejny turniej – za rok!!!

   

  Pedagog – Ewa Wilczewska