• RAZEM POMOŻEMY OLI

  31 stycznia 2014

  Aleksandar_Kazubowska_mail_popr

  Akcja prowadzona w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych im. F. Chopina w Żychlinie, która ma na celu zebranie pieniędzy na leczenie  uczennicy z klasy I Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych. Po koniec  września Ola, pełna energii i zapału do nauki i zabawy,  nagle zderzyła się z diagnozą –rak. Obecnie jest po operacji i po wielu chemiach. W szkole koleżanki i koledzy zorganizowali szereg działań pozwalających zebrać kwotę 1200 zł i przekazać Fundacji „Nasze Dzieci” przy Klinice Onkologii w Warszawie na konto założone dla Oli. To kropla w morzu, ale każdy może okazać serce i wspomóc Olę w chorobie. Na stronie internetowej szkoły, w zakładce RAZEM  POMOŻEMY OLI, znajdują się informacje o   koncie. Zapraszamy wszystkich ludzi wrażliwych na drugiego człowieka, rozumiejących jakie koszty ponoszone są podczas leczenia, o 1% odpis swojego podatku.

  nr konta dla darowizn PKO S.A  VII ODDZIAŁ W WARSZAWIE

  NR 76 1240 1109 1111 0010 1163 7630  z dopiskiem dla Aleksandry Kazubowskiej

  Fundacja „Nasze Dzieci” przy Klinice Onkologii w Instytucie „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”

  środki w ramach 1% KRS 0000249753

  w polu informacji uzupełniających: Aleksandra Kazubowska

  Społeczność szkolna ZSE-U w Żychlinie już teraz serdecznie dziękuje wszystkim za okazaną pomoc finansową dla Oli.