• Praca wolontariuszy z internatu w Fundacji im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ.

  24 listopada 2013

    wolon2_512x342  

  Wolontariat to przede wszystkim działanie dobroczynne na rzecz innych, będących w trudnej sytuacji społecznej, finansowej, zdrowotnej, wynikające z potrzeby serca i spełnienia, dające satysfakcje, rozbudzanie swojej wrażliwości i wzbogacanie osobowości.

  Uczennice z Internatu po  ukończonym szkoleniuDlaczego warto zostać wolontariuszem?”, swój wolny czas  poświęcają potrzebującym,  aktywnie biorąc udział w  różnych akcjach  prowadzonych przez Fundację PODAJ DALEJ.

  Między  innymi w ramach projektu: „AKTYWNI I NIEZALEŻNI”, w każdy wtorek od godziny

  16.00-19.00 odbywają się zajęcia rehabilitacyjno- sportowe, podczas których, wolontariusze pomagają osobom niepełnosprawnym .

  Wolontariuszki brały również udział w I Konińskim Kongresie Kobiet, grze miejskiej, pikniku rodzinnym zorganizowanym z okazji Dnia Dziecka oraz uczestniczą w comiesięcznych  spotkaniach podsumowujących  działalność  Fundacji.