• Konkurs humanistyczny

  24 lutego 2021

   

  Zapraszamy do udziału w konkursie o polskich kobietach, które tworzyły przeszłość i nadają kształt  teraźniejszości. Kim są bohaterki naszej wspólnej historii? W jakiej dziedzinie życia były bądź są obecne? Ile o nich wiemy? Dlaczego warto się inspirować ich aktywnością?

   

  Nagrody dla laureatów turnieju ufundował Wielkopolski Kurator Oświaty.

   

  Czekamy na zgłoszenia do 5 marca 2021 r.

   

  Zgłoszenie należy przesłać emailem poprzez dziennik elektroniczny do p. Krystyny Gajewskiej lub p. Urszuli Jędrzejewskiej- Kamińskiej.

   

  Regulamin konkursu       

  ”Polskie kobiety w walce o wartości w latach 1918- 2020”.

   

  Organizatorem Konkursu są nauczycielki przedmiotów humanistycznych.

   

  Konkurs umożliwia uczniom poszerzenie wiedzy historycznej o stosunki społeczne w Polsce na przestrzeni XX i XXI wieku.

   

  Cele konkursu:

  Cele ogólne:

  • Zapoznanie uczniów z dziejami Polski w latach 1918- 2020.
  • Zainteresowanie uczniów realiami życia społecznego na przestrzeni XX i XXI wieku.
  • Uwrażliwienie uczniów na znaczenie historyczne i społeczne działań podejmowanych przez polskie kobiety.
  • Ukazanie uczniom wpływu wielkich wydarzeń historycznych na losy społeczeństwa polskiego na przestrzeni dziejów.
  • Kształtowanie postawy społecznej uczniów umożliwiającej aktywne uczestnictwo w życiu szkolnym i środowisku lokalnym.

      Cele szczegółowe:

  • Rozwijanie umiejętności łączenia wielkich wydarzeń historycznych z regionalnymi.
  • Uwrażliwienie na losy Polek i Polaków w latach 1918- 2020.
  • Uświadomienie znaczenia wartości odwagi i odpowiedzialności w kształtowaniu współczesnej rzeczywistości.
  • Rozwijanie postawy humanistycznej i obywatelskiej.
  • Kształcenie umiejętności wszechstronnego spojrzenia na przeszłość i formułowania wniosków.
  • Poszerzenie umiejętności pracy z tekstami źródłowymi.
  • Umożliwienie uczniom rozwijania ich zainteresowań oraz wykazania się wiedzą historyczną i umiejętnościami polonistycznymi.
  • Doskonalenie umiejętności pracy w zespole.

   

  Adresaci konkursu:

  Konkurs skierowany jest do uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych
  im. Fryderyka Chopina w Żychlinie.

   

  Termin i miejsce turnieju:

  22.03. 2021 r.

  Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych im. Fryderyka Chopina w Żychlinie

  [forma stacjonarna lub zdalna w zależności od stanu epidemicznego]

      

      Koordynatorzy  konkursu:

                Krystyna Gajewska

                Urszula Jędrzejewska – Kamińska

   

      Warunki i zasady uczestnictwa:

   

                Uczniowie przystępują do testu wiedzy lub przygotowują prace twórcze na temat:

   

          ”Polskie kobiety w walce o wartości w latach 1918- 2020”.

   

        Przebieg konkursu:

   

              Uczestnicy konkursu:

   

              – rozwiązują test składający się z zagadnień dotyczących różnych form działalności

                 kobiet na przestrzeni XX i XXI wieku.

                Test będzie zawierał zadania otwarte i zamknięte,

             – przygotowują  prace  twórcze  na powyższy  temat (prezentacja  multimedialna,  film,

               album, plakat, esej).

   

        Forma uczestnictwa- do wyboru.

   

        Bohaterki konkursu:

  Stefania Łucja Esse

   

  http://www.powazkikonina.lm.pl/maly-indeks-wielkich-ludzi/esse-stefania-lucja-1876-1959

   

   

  https://luteranie.konin.pl/rok18/wystawa-okolicznosciowa/stefania-esse.pdf

   

  https://www.lm.pl/aktualnosci/informacja/116650/niezwykly_film_dokumentalny_o_kamienicy_stefanii_esse

   

  Wanda Ossowska

   

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Wanda_Ossowska

   

  http://www.wmpp.org.pl/pl/77-medalistki/188-wanda-ossowska.html

   

   

   

  Anna Walentynowicz

   

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Anna_Walentynowicz

   

  https://www.dw.com/pl/czas-solidarno%C5%9Bci-jaka-by%C5%82a-prawdziwa-anna-walentynowicz/a-54969843

   

   

  https://www.rpo.gov.pl/pl/content/anna-walentynowicz

   

  https://www.historiaposzukaj.pl/wiedza,osoby,489,osoba_anna_walentynowicz.html

   

   

   

  Łódzkie Włókniarki 1971 r.

   

  https://dzieje.pl/aktualnosci/rocznica-wybuchu-zapomnianego-strajku-lodzkich-wlokniarek

   

  https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81%C3%B3dzkie_strajki_lutowe_1971_roku

   

  https://histmag.org/Strajk-wlokniarek-lodzkich-w-1971-roku-lemiesze-zamiast-mieczy-18628/

   

   

   

  Wanda Rutkiewicz

   

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Wanda_Rutkiewicz

   

  https://www.historiaposzukaj.pl/wiedza,osoby,466,osoba_wanda_rutkiewicz.html?u=os_czasu.html

  https://sport.tvp.pl/48018063/wanda-rutkiewicz-28-rocznica-smierci-kim-byla-wanda-rutkiewicz

   

  https://podroze.onet.pl/ciekawe/wanda-rutkiewicz-kim-byla-najwybitniejsza-polska-alpinistka/rr8wng1

   

   

   

  Olga Tokarczuk 

   

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Olga_Tokarczuk

   

  https://culture.pl/pl/tworca/olga-tokarczuk

   

  https://www.empik.com/empikultura/krotki-przewodnik-po-prozie-olgi-tokarczuk,108385,a?gclid=EAIaIQobChMItKbW3bfu7gIVSOuyCh3R9A-6EAMYASAAEgIC2fD_BwE

   

   

       Kryteria oceny prac konkursowych:

   

       Komisja konkursowa oceniać będzie:

   

         – poprawność udzielonych odpowiedzi,

         – zgodność prac z tematem konkursu,

         – oryginalność prezentowanych treści,

         – wartość dokumentacyjną pracy.